Rundovn fra begyndelsen af 1800.Der er ingen årstal eller indskriptioner,men kan være produceret i København af Meldahl,som var banebrydende først i 1800-tallet.