Gamle støbejernsovne og komfurer

Jeg begyndte i 1990 at renovere antikke støbejernsovne og brændekomfurer. De
gamle ovne er for det meste både smukke og effektive.De ældste fra midten af 1700 er jo nogen brændeslugere,men er de rigtigt udmurede,også varme flere ti-
mer efter endt fyring.
Fra 1900 til 1905 skete der rigtig meget i den danske ovnindustri.Ovnene havde i
mange år været både kedelige at se på og man havde stort set været ligeglade
med brændselsøkonomi.
Man udskrev derfor en arkitekt konkurrence,som skulle reformere både ovnenes
udseende og effektivitet.Jeg skal med følgende fotoserie vise noget af det ypper
ste,der er produceret i Danmark.
Brændekomfurer blev også en stor passion for mig.Det er da fascinerende,at
man leder røgen rundt i komfuret,så man kan stege,brase og bage samtidigt.
Jeg har beskæftiget mig med helt små komfurer,som man næsten skulle være
dværg for at betjene - til de store herregårdskomfurer over 2 meters længde.
Det indmurede komfur er faktisk en masseovn.Med en vægt på 3-1500 kg varer
det længe,inden det er afkølet.Man bygger det igen op i køkkenet til både
madlavning og som brændeovn.
Klik på nedenstående fotos og de forstørres + tekst......