Salonovnen - En rigtig effektiv konvektionsovn årg. 1910


SALONOVNEN - EN MODERNE KONVEKTIONSOVN - PRODUCERET ÅR 1900.
Salonovnen består af eks. en rund støbejernskerne på ca.2 meters højde indpakket i en blikkappe,hvor afstanden til kernen er fra 5 - 10 cm hele vejen op til kronen.
Udfoldet bliver det til en overflade på et par kvadratmeter.Det er der ikke mange brændeovne fra 2010,der kan matche.D.v.s. den kolde luft fra gulvet bliver suget ind gennem huller i ovnens fod,hvorefter den opvarmes på vej op og kommer ud foroven opvarmet,hvilket giver en god luftcirkulation i rummet.
Salonovnen kan fyres med kul og koks,men det går hårdt ud over sten og riste,da temperaturen i ildstedets kerne vil stige mindst 200 grader.Sten og riste vil da have en levetid på 2 - 4 fyringssæsoner,hvorpå man må skille ovnen ad,banke stenene ud,evt. udskifte bundristerammen og mure på ny.Denne operation kan nemt beløbe sig til 8 - 10.000 kr.
Iøvrigt er SALONOVNEN en lidt kostbar affære at renovere på.Bare fornikling af krone,låger,ringe o.s.v. koster fra 7 - 10.000,d.kr.Sandblæsning,lakering, sten, mørtel og riste koster yderligere 6 - 8000,-d.kr.Der ligger yderligere mindst 1  uges arbejde i ovnen.Så man ender over 20-25.000 kr,hvis man også skal købe ovnen.
Salonovnen fyres fint med træ,bare man udser sig een med en indfyringslåge på min.13 x 15 cm.Da vil den kunne spise stykker på 25 cm. længde og diam. 10 - 12 cm.
Hvis man placerer en ekstra lidt større rist ,som kan hvile på bundristerammen og samtidig beskytter mod smeltning af bundristen,kan man bruge et par brunkulsbri-
ketter til overfyring.De få's på tømmerhandler i bundter med 20 - 25 stk.
Større modeller af salonovnen brugtes i kirker,forsamlingshuse,i skolestuer og i banegårdenes ventesale.Der murede man ofte kanaler udefra til midten af ovnens fod,hvori der var placeret et spjæld,så man dermed kunne forny luften i rummet samtidig med opvarmningen af den friske luft.Disse ovne var ofte 3 - 4 meter høje med en diameter på 75 cm.
Klik på nedenstånde fotos og de forstørres og en lille tekst følger.