5.Rundtrækovn fra Hess,Vejle fra ca.
1920.Kogerum,20x20 cm låge med marie-
glas,stor indfyring,stort brændkammer.
Højde 135 cm,superovn.