Brandsikring i træhuse - 50 cm til brændbart materiale

Småhusreglementet forlanger i dag en afstand på 50 cm til brændbart materiale for ovne,som ikke er CE - mærket eller Svanemærket.Dvs. ovne fra før 1940,som stadig må genopsættes.
Det er ofte et problem,at ovnen derved kommer til at stå et godt stykke ude i stuen.Jeg har lavet en konstruktion,som kan rykke ovnen lidt nærmere væggen,om skorstensfejeren giver lov.Det er i sidste ende ham,som forvalter småhusreglementet og derfor ham,man rådfører sig med.
Det drejer sig om,at det kan komme luft bag konstruktionen,så der sker en afkøling af væggen.Derfor har jeg brugt 95 mm stålreglar til at bære den ret tunge fibergipsplade FERMACELL 15 mm,som ikke kan brænde og er godkendt "ubrændbar".
Der er samtidig monteret 45 mm stålreglar som stop for de 50 mm støbebats,som er anbragt big fibergipsen.
Der bliver nu en afstand på 45 mm til væg bag isoleringen.Der er savet 10 cm af fibergipsen i top og bund,så man opnår konvektionseffekten.Dvs. kold luft kommer ind i bunden og kommer ud i toppen som varm luft.Det er såre enkelt og vil endda give mere jævn varmefordeling til rummet.
Stålreglarne skrues på væggen.Man laver et stop i bunden,ca 10 cm over gulvet,så isoleringen ikke glider ned.Der isoleres og fibergipsen monteres,spartles og males.Skruerne,som bruges til monteringen af fibergipsen er selvskærende.Der forbores og hovederne undersænkes.Fibergipsen er så hård,at skruehovedet ikke af sig selv undersænker i materialet.
Endvidere fås pladerne i målet 90 x 120.Reglarne rykkes derfor 15 mm ind i hver side,så man kan montere 95 mm strimler til sidst,så reglarne dækkes.