Kære Læsere/Ovnfreaks.
NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT
Jeg har ventet længe på nyt omkring installering af gamle brændekomfurer, som pludselig ikke mere kategoriseredes som "procesvarme". Min besked fra Miljøstyrelsen af 13/4-2016 om, at brændekomfurer var undtaget af Brændeovnsbekendtgørelsen af 26/1-2015, blev over en nat i november fejet af bordet. Nu er der sket dette, at jeg 18/5-2017 skal til møde med Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut og Skorstensfejerlauget i Nyborg ang. brændekomfurer. Jeg håber at kunne fortælle umiddelbart efter, hvordan brændekomfurernes fremtid i Danmark ser ud.
23/5-2017
Jeg kan nu efter mødet afsløre, at indmuringskomfurer bygget på stedet vil blive lovlige at opsætte også i ikke fredede bygninger. Der vil i løbet af sommeren blive ændret i Brændeovnsbekendtgørelsen. Hvordan ordlyden af ændringen vil blive, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke oplyse om.

HÅNDBOG FOR OVNFREAKS af Lars Falk

BOGUDGIVELSE SEPTEMBER 2017 !!!!!!!!!!!

Jeg har nu i 8 måneder skrevet på en bog omhandlende : brændeovne, antikke ovne, brændekomfurer, masseovne, porcelænskakkelovne, grøn omstilling med solenergi-masseovn-akkutank, stålskorstene, elementskorstene, renovering af eksisterende skorstene, røgsugere, renovering af ovne og komfurer, ovn- og komfurbygning, madlavning på brændekomfur, historie, love og regler, leverandørliste og meget mere. Bogen er nu under redigering og vil indeholde ca. 250 sider-275 fotos og illustrationer, format 210x210, pris endnu ikke opgivet men jeg tror omkr. 300-350,- kr., udgivelse september. Vil du sikre dig et signeret eksemplar, send mig din bestilling af bogen på en mail og med kontaktdata, og jeg vil midt august 2017 bestille det forudbestilte antal eksemplarer hos forlaget og kontakte dig ang. betaling og forsendelse.

Venligst Lars Falk - mail : lars.falk@gmail.com

Velkommen

Jeg har efter 20 år som ovnbygger, måttet lukke mit firma p.g.a. sygdom,men vil gerne stadig være dig behjælpelig, hvis du har spørgsmål om gamle støbejerns- og porcelænskakkelovne. Jeg har rigtig meget litteratur,kataloger og foto materiale om ovne gennem 300 år. Endvidere har jeg stadig mange kontakter i ind- og udland,som jeg kan trække på,når gamle ovne skal have nyt liv.Ydermere er der her mere end 60 sider og 675 fotos og illustrationer,som forhåbentlig kan inspirere dig,når du skal indrette dig med gamle ovne.Se også min gode ven og ovnbygger Per Håve's lagerliste med unikke gamle svenske porcelænskakkelovne.

REIMANN's KRONA  nye svenske kakkelovne i fantastisk kvalitet er nu også føjet til.www.krona-porcelænskakkelovne.dk gik i luften sidst i oktober 2015.Derfra kan man også downloade det exclusive Reimann´s Krona ovnkatalog med prisliste.Det skal også nævnes,at der nu er en spændende webshop med spændende ting fra kakkelovnsverdenen.
På siden "MARKEDSPLADSEN" finder du et udsnit af de mange ovne,jeg har samlet over de sidste 15 år.Jeg har kun ovne,som næsten ikke har været brugt og har kørt Danmark tyndt for at finde det absolut bedste.
Gamle både store og små brændekomfurer er blevet populære igen,og om dette emne er der en masse spændende læsning,fotos og ideer til,hvordan man med fordel opsætter et sådant i sit køkken.Der er i øvrigt også guf for "Gør det selv" ovnrenovatøren på webshoppen.
Rigtig god fornøjelse!!!!
Kontakt :
Lars Falk
Sundgade 1,3. tv. , 6400 Sønderborg
Tlf. 0045 - 51 72 39 52 / gerne aften og weekend.
Mail : lars.falk@gmail.com
 
THE NEXT TWO PAGES IS AN INTRO IN ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE!!!!!!!!
You can also visit the website : WWW.ANTIQUESTOVEHOSPITAL.COM.It's written in 
 english language.