54. Rund jugendovn med "snicka", en fin roset på kronen, Karlskrona Kakelugnsfabrik 1910, højde 2.35 m.