Kilde : Bygningsreglementet.......

Den udvendige side af ildsteder(brændkammer)skal holdes min. 50 cm fra brændbart i væg og loft,røgrør dog 30 cm.Ved murede pejse,masseovne(også svenske porcelænsovne) måles afstanden fra ildstedets indvendige side.
I EN SVENSK PORCELÆNSOVN SLUTTER BRÆNDKAMMERET CA. 160 CM OVER GULV.
D.V.S. AT MAN ALDRIG VIL FÅ PROBLEMER MED AT OVERHOLDE AFSTAND TIL LOFT.
Nogle skorstensfejere er ikke helt enige med mig og mener man skal holde en afstand til brændbart loft på 30 cm fra toppen af øverste renselem.Der ligger i øvrigt 12-15 cm murværk ovenover denne,hvilket danner loft i ovnen.
DU RINGER LIGE TIL DIN SKORSTENSFEJER OG FÅR EN SNAK OM OVNEN,INDEN OVN
BYGGEREN GÅR IGANG.Mange unge skorstensfejere har måske aldrig stiftet bekendtskab med en porcelænsovn,så giv dem hjemmesideadressen og de fleste
vil gerne lære noget nyt.
Gulvet under ildstedet skal være ubrændbart.Det ubrændbare materiale skal gå
mindst 30 cm foran lukkede ildsteder,50 cm foran åbne(pejse).Og skal iøvrigt gå
15 cm ud til hver side for ildstedets åbning.
Kan man ikke overholde afstandskravene til brændbart materiale,må man udskifte
den brændbare del med et stålskelet,isolering og påskruet FERMACELL FIBERGIPS
- 15 MM .I vægge alternativt : Leca,Gyproc(Siporex) eller mursten.
I øvrigt kan du på siden LINKS finde Skorstensfejerlaugets hjemmeside og dermed også adresse,tlf.nr,mailadr. o.s.v på skorstensfejeren i netop din kommune.
I 2013 er der strammet op på reglerne omkring afstand til brændbart materiale.
Det har før været muligt at lave en temperaturtest,som medførte at hvis temperaturen på træ nærmere end 30 cm fra ovnen var under 84 gr. ved kontinuerlig fyring,kunne ovnen godkende.Dette godkendes ikke mere,SÅ MONTER ALDRIG NÆRMERE END 30 CM TIL BRÆNDBART MATERIALE hvis ovnen ikke har alle nye godkendelser som CE,SVANE osv.Dette gælder også dørgerikter og træ i loft.

1. afstand 30 cm.2. afstand 50 cm.
3. plade br.ovn 30 cm frem - 15 cm til
sider.4.Stålreglar 100 mm.5. Fermacell
fiberpl.6. Afst. t. brændb. væg 50 cm.