N.A. Christensen, Morsø komfur år 1900 og stadig i brug

En stor gård på Langeland skulle for 5 år siden nedrives efter at have stået tom en del år, en indfødt fortalte, at jeg skulle tage ud og inspicere kælderen i hovedhuset, der kunne være noget som ville interessere mig.

Jeg fandt et oldgammelt stort N.A.Christensen,Morsø komfur fra 1875-1900 stående i kælderens grovkøkken, komfurets front,side og topplade var 1.5 cm tykke og var utrolig tunge. Jeg købte det af nedrivningsfirmaet og slæbte af med det.

Komfuret var i fin form efter de mange år, dog måtte bageovn, vandkar, riste mv. nyfremstilles. Messingstang var der heller ikke noget af, ej heller holdere til denne. Men med en fantastisk flot ornamentering som er sjælden. Komfuret har to rækker kogehuller med et stikspjæld for enden af den bageste række. Derfor må man lave en ekstra røgkanal bagest tværs gennem komfuret for at kunne få fuld varme på hele toppladen, hvilket bevirker at man i denne periode ikke kan bage samtidigt.

Det er nu opbygget i grovkøkkenet hos et par entusiastiske unge mænd på Sydfyn, som har svoret komfuret troskab, dvs. de bruger ikke længere gårdens moderne gaskomfur. Al mad og bagværk laves simpelthen som for 100 år siden, Det passer perfekt til den flotte firlængede gård med pigstens belægning på gårdspladsen, alt emmer af idyl og historie.  

Kontakt

Lars Falk
Sundgade 20, 1.
6400 Sønderborg
+45 51 72 39 52 (gerne aften og weekend)
lars.falk@gmail.com
www.lars-falk.dk