Komfur som brændeovn: Ny måde at bygge komfur på - bedre udnyttelse af komfuret

I alle indmurings - og fritstående komfurer er der et minimal ildsted.Det kan der laves om på.Man konstruerer simpelthen en kombineret brændeovn og komfur.

Man fjerner simpelthen rysteristen og vandgryden,monterer vandgrydens låg i hullet,og der bliver ildsted i næsten halvdelen af komfuret.Hele ildstedet fores med ildfaste sten.Der skæres sten i stave,som bygges ned i ildstedets bund,så brændet ikke ligger direkte på den flade bund.Vandgryden kan også bibeholdes,hvorved man stadig får et godt og dybt brændkammer.Risten fjernes og brændet placeres på de indbyggede stave i brændkammerets bund.Der kan evt. bygges afsats i begge sider af brændkammerets vægge,så risten kan lægges i efter behov-derved vil man også kunne bruge askeskuffen,hvis man bliver træt af at skovle aske ud.

Næsten i brændkammerets top bygges en udskiftelig røgvenderplade ind til beskyttelse af toppladen.Hulrummet,som fremkommer mellem røgvenderpladen og toppladen,fores med keramisk filt.Der fores altid med keramisk filt,hvor der vil være hård varme og der ikke er plads til murværk.

I ovnsiden bygges komfuret på normal vis,og man kan uden problemer bruge det til madlavning,bagning o.s.v. Dette indgreb kræver en fagmand,da der er så mange forandringer,der skal lykkes for at nå et godt resultat.Det tager ca. en uge at renovere selve komfuret og opsætningen varer ca. 2 døgn.

Kontakt

Lars Falk
Sundgade 20, 1.
6400 Sønderborg
+45 51 72 39 52 (gerne aften og weekend)
lars.falk@gmail.com
www.lars-falk.dk