Montage af ovne fra før 1920 - OK

Reglerne betyder nu,at brændeovnen skal have en prøvningsattest,der dokumenterer at brændeovne m.v. overholder en øvre grænse for udslip af partikler.Reglerne administreres konsekvent,og overholder din nyindkøbte ovn ikke den øvre grænse,kan skorstensfejeren ikke godkende den.I praksis er den usælgelig og må enten tilbageleveres til sælger eller afleveres på genbrugspladsen.

BRÆNDEOVNE, INDMURINGSKOMFURER, STØBEJERNSKAKKELOVNE FRA FØR 1920 ER UNDTAGET FRA DENNE LOV. ENDVIDERE ER MASSEOVNE OG PORCELÆNSKAKKELOVNE UNDTAGET.

Mht. indmuringskomfurer forlanges, at komfuret bygges som en masseovn med mindst 2 meter vandrette røgkanaler, dette attesteres af ovnbyggeren på et ark papir, hvorefter skorstensfejeren underskriver efter godkendelse.

Mht. installering af historiske ovne fra før 1920, kan disse nu igen installeres i ikke fredede bygninger, når ovnens brændkammer udmures med ildfaste sten.

Andre undtagelser : Fyringsanlæg der nedtages for reparation og genopstilles i samme bygning er OK.Eller fyringsanlægget er etableret i en fredet bygning eller anlæg der er omfattet af museumsloven.I øvrigt har mange af ovnene fra år 1900 og frem til 1920 en høj udnyttelse af brændselet.Især alle Svenske Porcelænskakkelovne udmærker sig ved,at have en udnyttelsesgrad op mod 90 %.
Hvis du ønsker at kende flere detaljer omkring den nye lov,kan du besøge Miljøstyrelsens hjemmeside og se den nyeste udgave af "Brændeovnsbekendtgørelsen"

---------------------------------------------------------------------------------------

I 2019 er der kommet ny brændeovnsbekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.

Den strammer grebet om de værste partikel udledere.Man har med denne lov forlangt,at partikeludledningen skal halveres.

Antikke svenske porcelænskakkelovne,ikke serieproducerede håndlavede svenske (også nyproducerede tyske kopier) og masseovne som ikke er serieproducerede er undtaget fra den nye lov og kan stadig opbygges på stedet.

Kontakt

Lars Falk
Sundgade 20, 1.
6400 Sønderborg
+45 51 72 39 52 (gerne aften og weekend)
lars.falk@gmail.com
www.lars-falk.dk