Tilslutning til skorsten

Det er vigtigt, når man tilslutter en ovn til skorstenen, at afgangsrørets dimension ikke er større end lysningen i skorstenen.

Afgangsrøret fra jernkakkelovne,komfurer og svenske porcelænsovne er 120 mm - 150 mm, indmuringsmuffen er Ø125 mm - 155 mm. Du må godt tilslutte flere ovne til samme skorsten,når bare lysningsarealet svarer til den samlede indfyrede effekt.Dog skal pejse have deres egen skorsten. Brændefyrede ildsteder skal have minimum 150 mm skorstenslysning.

Tilsluttes 2 eller flere ildsteder i modstående sider af skorstenen, skal tilslutning gerne være forsat,så højdeforskellene mellem dem er mindst 250 mm. Er din murede skorsten i dårlig stand,findes flere løsninger til reparation:

  1. 1.Der nedsænkes en ISOKERN og udfyldes med LECA nødder.
  2. 2.Der støbes en ISODOR foring i skorstenen.En vibrator trækkes op gennem lysningen,samtidig med der hældes en blanding ned indeholdende bl.a. vulkansk aske.Massen vibreres ud i de gamle fuger og efterlader en fin 150 mm lysning.
  3. 3.Der monteres et syrefast stålrør inden i skorstenen og der efterfyldes udenom med VERMICULITE,et produkt der indeholder moler.

Alle disse løsninger laves ofte af den stedlige skorstensfejer,så det er nok en god ide at rådføre sig med ham.

Du kan også montere en CE-godkendt stålskorsten.Det er vigtigt at følge monteringsvejledningen nøje,specielt omkring afstande til brændbart. Moderne stålskorstene har forskellige afstandskrav til brandbart, afhængigt af isoleringsmaterialets beskaffenhed.

Vedr. brug af stålskorsten til porcelænsovn : fastgør skorstenen oppe mellem spærene med stålbeslag,fastskru det uisolerede rør til den isolerede del så den ikke hviler oven på ovnen.Pak keramisk filt rundt om røret, hvor ovnen tilsluttes.

Kontakt

Lars Falk
Sundgade 20, 1.
6400 Sønderborg
+45 51 72 39 52 (gerne aften og weekend)
lars.falk@gmail.com
www.lars-falk.dk