Tilslutningen

Det er vigtigt,når man tilslutter en ovn til skorstenen,at afgangsrørets dimension ikke er større end lysningen i skorstenen.
Afgangsrøret fra jernkakkelovne,komfurer og svenske porcelænsovne er 120 mm - 150 mm,
indmuringsmuffen er Ø125 mm - 155 mm.
Du må godt tilslutte flere ovne til samme skorsten,når bare lysningsarealet svarer til den samlede indfyrede effekt.Dog skal pejse have deres egen skorsten.
Brændefyrede ildsteder skal have minimum 150 mm skorstenslysning.
Tilsluttes 2 eller flere ildsteder i modstående sider af skorstenen,skal tilslutnin -
gerne være forsat,så højdeforskellene mellem dem er mindst 250 mm.
Er din murede skorsten i dårlig stand,findes flere løsninger til reparation :
1.Der nedsænkes en ISOKERN og udfyldes med LECA nødder.
2.Der støbes en ISODOR foring i skorstenen.En vibrator trækkes op gennem
lysningen,samtidig med der hældes en blanding ned indeholdende bl.a. vulkansk
aske.Massen vibreres ud i de gamle fuger og efterlader en fin 150 mm lysning.
3.Der monteres et syrefast rør inden i skorstenen og der efterfyldes udenom
med VERMICULITE,et produkt der indeholder moler.
Alle disse løsninger laves ofte af den stedlige skorstensfejer,så det er nok en
god ide at rådføre sig med ham.
Du kan også montere en CE - godkendt stålskorsten.Det er vigtigt at følge monte
ringsvejledningen nøje,specielt omkring afstande til brændbart. Moderne stålskorstene har forskellige afstandskrav til brandbart, afhængigt af isoleringsmaterialets beskaffenhed.
Vedr. brug af stålskorsten til porcelænsovn : fastgør skorstenen oppe mellem
spærene med stålbeslag,fastskru det uisolerede rør til den isolerede del så den
ikke hviler oven på ovnen.Pak keramisk filt rundt om røret,hvor ovnen tilsluttes.
I øvrigt kan du på siden NYTTIGE LINKS finde finde link til skorstensfejerlaugets hjemmeside,hvor du på MEDLEMSLISTE finder adresse,tlf,mailadr. o.s.v. på netop skorstensfejeren i din kommune.